Injury-Recall-Technique er en special-metode inden for muskelfunktionsdiagnostik

Hvis vi udsættes for stærke fysiske smerter, f.eks. operationer og ulykker, eller voldsomme følelser som frygt, tristhed og chok, sættes en forsvarsmekanisme i gang og forankres i underbevidstheden. Det kaldes traumer.

Vores nervesystem forsøger at beskytte det ramte område ved at undgå overbelastning, og derigennem opstår der et kompensationsmønster.

Uforklarlige smerter, komplekse symptomer og manglende terapeutisk succes af tidligere behandlinger går ofte tilbage til gamle kompensationsmønstre, der stadig er aktive i kroppen. De forårsager en vedvarende „beskyttende refleks“ og kan dermed forårsage forskellige symptomer i et svækket immunforsvar. Når det ramte område bliver behandlet ved hjælp af Injury-Recall-Technique, medfører dette en lettelse i nervesystemet og den beskyttende refleks normaliseres.

Kontakt mig for at jeg kan hjælpe dig